Kirjaudu
Tulosta sivu

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suit Networks Oy, Teknologiapuisto 1
Puhelin: 0207470261
www.suitnetworks.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jarmo Peltoniemi
Puh. 0207470261
jarmo.peltoniemi@suitnetworks.fi

Rekisterin nimi

Suit Networks Oy asiakastietorekisterit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisteriä käytetään asiakkuuden ja muun yhteyden hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kommunikointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen.

Rekisteriä saatetaan lisäksi käyttää laskuttamiseen, uutiskirjeiden lähetykseen, markkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin. Voit milloin tahansa tarkistaa / muuttaa / poistaa tietosi asiakasrekisteristämme tai kieltää markkinointiviestinnän.

Tätä rekisteriä ja sen tietoja sovelletaan palveluiden käytössäja rekisterin yllämainituissa tarkoituksissa.

Rekisterin tietosisältö:

Suit Networks Oy kerää käyttäjästä / asiakkaasta tietoja, kun käyttäjä käyttää palveluja ja niihin liittyviä verkkosivustoja, ostaa / tilaa palveluita tai tuotteita, rekisteröityy palveluiden käyttäjäksi, päivittää profiiliaan tai käyttää palveluita. Tietoja kerätään myös käyttäjän lähettäessä yhteydenoton verkkosivulla olevien lomakkeiden kautta.

Käyttäjän vieraillessa verkkosivuillamme tai palveluissamme, selain lähettää automaattisesti teknisiä tietoja (kuten IP-osoite, selaintyyppi ja -versio, edellinen sivusto).

Tilastot. Keräämme tietoja verkkosivuilla ja palveluissamme vierailleista käyttäjistä. Kävijämäärät, klikatut linkit ja sivustoilla vietetty aika.

Syöttämällä tai lähettämällä henkilötietoja palvelujen verkkosivuilla, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen.

Rekisterissä voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista

Etunimi ja sukunimi, yritys, lähi- ja postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot, asiakassuhteeseen  ja myyntiin liittyvät tiedot, asiakaskyselyiden ja palautekyselyiden vastaukset, chatissa tehtyjen kyselyiden tiedot, laskutustiedot.

Lisäksi palvelun osalta voimme käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista: Rekisteröitymistiedot ja -tunnukset, tilaushitoria ja tilauksen tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteröidyt asiakkaat, yhteistyökumppanit ja markkinointitarkoituksiin hankitut asiakstiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto:

Yhteydenottolomakkeiden ylläpito, laskutus, asiakasuhteen ylläpito ja CRM.

Osoitetietoja voidaan luovuttaa Suit Networks Oy:n julkaisujen postituksesta vastaavalle postitusyritykselle, mutta vain Suit Networks Oy:n julkaisujen postitusta varten.

ALIHANKKIJAT:

Hyödynnämme palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä alihankkijoita. Alihankkijamme ovat EU-alueen yrityksiä, joita sitoo salassapitovelvollisuus sekä tietojenkäsittelysopimus./p>

Yksityisyys suojataan myös alihankkijoidemme toimesta, jota valvomme säännönmukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

Tallennetut tiedot: Tiedot tallentuvat järjestelmään sähköisesti. Saapuneiden tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu. Sitoudumme estämään tietojen luvattoman käytön, sähköisesti käsiteltävien rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein ja salasanoin suojatut.

Tarkastusoikeus:

RRekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.

 Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietojen mahdolliset korjaukset tai poistamme tarpeettomat tiedot.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET.

 Pidätämme oikeuden tietosujaselosteen muutoksiin.

Suit Networks Oy | Teknologiapuisto 1 | 61800 Kauhajoki | info@suitnetworks.fi | Puh. 040 837 3370

Rekisteriseloste